www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mk. 22

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Mk. 22 (“orange peel” antenna)
and Mk. 12 (rectangle antenna)

Obrázek 1: Mk. 22 (“orange peel” antenna)
and Mk. 12 (rectangle antenna)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 9 375 ± 30 MHz
(X-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 480 Hz nebo 1 639 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,5 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 25 … 35 kW
Průměrný výkon: 7 W nebo 25 W
Přístrojový dosah radaru: 10 NM (≙ 18 km)
Rozlišení rozsahu: 90 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: β= 1.2° ;ε= 4.5°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Mk. 22

Mk. 22 je radar pro řízení palby pracující v pásmu X. Byl vyvinut jako pomocný radar pro podporu radarů Mk. 4 a Mk. 12 při průzkumu nízko letících cílů.

Reflektor je eliptický výsek paraboloidu, jehož povrch je tvořen mřížkovou konstrukcí. Je 183 cm vysoký, 46 cm široký a 76 cm hluboký. Anténa tvoří tzv. diagram bobřího ocasu. Jednou za sekundu se mechanicky vychýlí ve vertikálním sektoru o šířce 13° (tam a zpět). V bočním úhlu a v náklonu je vázána na otáčení a natáčení antény Mk. 4 nebo Mk. 12. Das ist ein im X-Band arbeitendes Feuerleitradar. Es wurde als Hilfsradar entwickelt, um die Radargeräte und bei der Aufklärung tieffliegender Ziele zu unterstützen.Der Reflektor ist ein elliptischer Ausschnitt aus einem Paraboloiden mit einer Gitterkonstruktion als Oberfläche. Er ist 183 cm hoch, 46 cm breit und 76 cm tief. Die Antenne formt ein sogenanntes Biberschwanz-Diagramm. Sie schwenkt einmal pro Sekunde mechanisch über einen vertikalen Sektor von 13° Breite (hin und zurück). Im Seitenwinkel und im Tilt ist sie an die Drehung und Schwenkung der Antenne von Mk. 4 oder Mk. 12 gebunden.