www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Mk. 22

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Mk. 22 (“orange peel” antenna)
and Mk. 12 (rectangle antenna)

Изображение 1: Mk. 22 (“orange peel” antenna)
and Mk. 12 (rectangle antenna)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 9 375 ± 30 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 480 Hz или 1 639 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 25 … 35 кВт
средна мощност: 7 Вт или 25 Вт
инструментален обхват: 10 NM (≙ 18 км)
разрешаваща способност по разстояние: 90 м
точността:
широчина на лъча: β= 1.2° ;ε= 4.5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Mk. 22

Mk. 22 е радар за управление на огъня, работещ в X-обхвата. Разработен е като спомагателен радар за подпомагане на радарите Mk. 4 и Mk. 12 при разузнаването на нисколетящи цели.

Рефлекторът представлява елиптично сечение на параболоид с решетъчна конструкция като повърхност. Той е висок 183 cm, широк 46 cm и дълбок 76 cm. Антената образува т.нар. диаграма на бобровата опашка. Тя се люлее механично веднъж в секунда във вертикален сектор с ширина 13°. По отношение на страничния ъгъл и наклона тя е обвързана с въртенето и завъртането на антената Mk. 4 или Mk. 12.