www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mk. 12

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Mk. 12

Obrázek 1: Mk. 12 (rechteckige Antenne)
and Mk. 22 (ovale Antenne)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 920 … 970 MHz
(UHF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 480 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 100 kW
Průměrný výkon: 48 W
Přístrojový dosah radaru: 22 NM (≙ 42 km)
Rozlišení rozsahu: 460 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 10°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Mk. 12

Mk. 12 byl radar pro řízení palby pracující v pásmu UHF. Používal se spolu s naváděcí stanicí Mk. 37 k řízení námořního dělostřelectva ráže 127 mm. Radar zajišťoval automatické sledování cíle na dálku a měření rychlosti cíle.

Anténa má dva překryté válcové parabolické reflektory. Tyto reflektory jsou každý 4 stopy dlouhý a 2 stopy vysoký a mají ohniskovou vzdálenost přibližně 1/4 vlnové délky. Každý reflektor je napájen 8 dipóly namontovanými tak, aby jejich osy ležely ve vodorovné linii podél ohniskové linie reflektoru. Šestnáct dipólů je elektricky propojeno do čtyř skupin po čtyřech dipólech. Tyto skupiny jsou připojeny k přepínači, který nastavuje anténní obraz do jedné ze čtyř poloh. Tento přepínač zasouvá do napájecího vedení další kondenzátor a tím zpožďuje fázovou polohu v napájecím vedení antény. Celý anténní obrazec tak může být nakloněn přibližně o 2,5° doleva a doprava nebo nahoru a dolů. Pokud je značka cíle ve všech čtyřech polohách přepínače stejná, pak je anténa namířena přímo na cíl.

Centrálně na přední straně antény je uprostřed namontována menší pomocná anténa s válcovým parabolickým reflektorem o rozměrech 2 x 2 stopy. Ta je napájena dvěma dipóly a slouží k potlačení bočních laloků hlavní antény.

Radar Mk. 12 nahradil radar Mk. 4, ale měl stejné problémy s cíli v malých výškách. Radar byl proto spojen s přídavným radarem Mk. 22 (anténa radiovýškoměru na obr. 1).