www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Mk. 4

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Mk. 4

Rysunek 1: Mk. 4

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 700 MHz
(pasma UHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 1 639 Hz
Szerokość impulsu (τ): 1,5 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 20 kW
Moc średnia: 46 W
Zasięg instrumentalny: 17 NM (≙ 32 km)
Rozróżnialność w odległości: 360 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 12°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Mk. 4

Mk. 4 był radarem kontroli ognia pracującym w paśmie UHF. Używany był wraz ze stanowiskami kontroli dział Mk. 33 i Mk. 37 do sterowania działami okrętowymi kalibru 127 mm.

Antena składała się z dwóch cylindrycznych reflektorów parabolicznych z 4 dipolami każdy. Wysokość można było określić na podstawie różnicy faz pomiędzy dwoma grupami anten leżącymi jedna nad drugą. Było to jednak możliwe tylko od kąta elewacji 10° ze względu na zakłócający odbiór wielodrogowy przy niższych kątach elewacji.