www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mk. 4

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Mk. 4

Obrázek 1: Mk. 4

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 700 MHz
(UHF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 1 639 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1,5 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 20 kW
Průměrný výkon: 46 W
Přístrojový dosah radaru: 17 NM (≙ 32 km)
Rozlišení rozsahu: 360 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 12°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Mk. 4

Mk. 4 byl radar pro řízení palby pracující v pásmu UHF. Byl používán spolu se stanicemi řízení palby Mk. 33 a Mk. 37 k řízení lodních děl ráže 127 mm.

Anténu tvořily dva válcové parabolické reflektory, každý se čtyřmi dipóly. Výšku bylo možné určit z fázového rozdílu mezi dvěma skupinami antén ležícími nad sebou. To však bylo možné pouze od výškového úhlu 10° kvůli rušivému vícecestnému příjmu při nižších výškových úhlech.