www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Mk. 4

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Mk. 4

Изображение 1: Mk. 4

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 700 MHz
(честотен диапазон «UHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 639 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 20 кВт
средна мощност: 46 Вт
инструментален обхват: 17 NM (≙ 32 км)
разрешаваща способност по разстояние: 360 m
точността:
широчина на лъча: 12°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Mk. 4

Mk. 4 е радар за управление на огъня, работещ в УКВ диапазона. Той се използваше заедно със станциите за управление на оръдията Mk. 33 и Mk. 37 за управление на корабните оръдия с калибър 127 mm.

Антената се състоеше от два цилиндрични параболични отражателя с по 4 дипола. Височината може да се определи по фазовата разлика между двете групи антени, разположени една над друга. Това обаче е било възможно само при ъгъл на надморска височина от 10° поради смущаващото многопътно приемане при по-ниски ъгли на надморска височина.