www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Mk. 8

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Mk. 8

Obrázek 1: Mk. 8

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 3 050 ± 50 MHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 800 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,6 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 15 … 20 kW,
later 20 … 30 kW
Průměrný výkon: 14, later 24 W
Přístrojový dosah radaru: 30 NM (≙ 55 km)
Rozlišení rozsahu: 110 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Mk. 8

Mk. 8 byl radar pracující v pásmu S, instalovaný na směrových stanicích Mk. 34 a 38 pro řízení námořního dělostřelectva.

Anténu tvoří soustava 14 × 3 dielektrických čoček o rozměrech 124 × 34 palců (≙ 3,25 × 0,87 m). Využívá lineární vertikální polarizaci a poskytuje radarové pokrytí 6° ve výškovém úhlu. Elektromotory se používají k pohybu proměnných fázových měničů ve vlnovodu a umožňují elektronický rozptyl paprsku v bočním úhlu ± 15°.

Bylo vyrobeno 107 těchto radarů, které se používaly hlavně v pacifickém válčišti. Kvůli komplikovanému ovládání antény byla tato koncepce výkyvu opuštěna a u nástupce Mk. 13 bylo opět použito mechanické výkyvy.