www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

VRRVY

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: VRRVY

Obrázek 1: VRRVY

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 360 nebo 720 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 nebo 2 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 400 kW
Průměrný výkon: 350 W
Přístrojový dosah radaru: 300 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 2; 4 nebo 6 ot/min
MTBCF:
MTTR:

VRRVY

VRRVY (zkratka Viestiväline, Radio, Radar, Valvonta ja Yleis, tj. komunikační, rádiový, radarový, přehledový a všeobecný) je historický radar pracující v pásmu S, který mohl být používán jako kruhový vyhledávací radar i jako radiovýškoměr.

Reflektorová anténa se skládá ze dvou částí, jejichž povrch je tvořen tenkými pruty. Tyto tyče jsou uspořádány tak, že radar funguje jako radiovýškoměr při vertikální polarizaci a jako kruhový vyhledávací radar při horizontální polarizaci. Za tímto účelem je zářič otočen o 90° pomocí elektromagnetu. V režimu výškového vyhledávání se anténa otáčí o 30° ve výškovém úhlu 4 nebo 8krát za sekundu.

Prototyp byl postaven v roce 1955. Celkem bylo postaveno 10 těchto radarů. Jeden z nich je dosud ve finském leteckém muzeu (62°23'15.0" s. š.   25°40'46.8" z. d.).