www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

VRRVY

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: VRRVY

Изображение 1: VRRVY

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 360 или 720 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 или 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 400 кВт
средна мощност: 350 Вт
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 2; 4 или 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

VRRVY

VRRVY (Viestiväline, Radio, Radar, Valvonta ja Yleis, т.е. комуникация, радио, радар, наблюдение и общо) е исторически радар, работещ в S-обхвата, който може да се използва както за кръгово търсене, така и като радиовисотомер.

Рефлекторната антена се състои от две части, чиято повърхност се състои от тънки пръчки. Тези пръчки са подредени по такъв начин, че радарът работи като радиовисотомер, когато е поляризиран вертикално, и като радар за кръгово търсене, когато е поляризиран хоризонтално. За тази цел радиаторът се завърта на 90° с помощта на електромагнит. В режим на търсене по височина антената се завърта с 30° в ъгъла на височина 4 или 8 пъти в секунда.

Прототипът е построен през 1955 г. Построени са общо 10 такива радара. Един от тях все още се намира в Музея на авиацията на Финландия (62°23'15.0" N   25°40'46.8" W).