www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Rainbow Wetterradar

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Rainbow Wetterradar

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: X-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 70 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 200 NM (≙ 370 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

Rainbow Wetterradar

Rainbow Weather Radar byl srážkový radar v pásmu X, který společnost Marconi Company Ltd. představila v roce 1964.

Anténa je namontována na hliníkovém stojanu s vysílačem a přijímačem v plně klimatizované montáži, takže celou sestavu stačí pouze nastavit a připojit k elektrické síti. Spojení s displejem na vzdálenost až 1 000 m zajišťuje jediný vícežilový kabel. Parabolickou anténu lze ovládat automaticky nebo ručně a odolává větru o rychlosti až 120 uzlů (≙ 220 km/h).