www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

AN/APS-3

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: AN/APS-3

Specificaties
Frequentie: 9 310 … 9 375 MHz
(X-Band)
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF):
Pulsduur (τ):
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 25 kW
Gemiddeld vermogen:
Instrumented Range: 18 km
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad:
Bundelbreedte:
hits per scan:
Rotatiesnelheid:
MTBCF:
MTTR:

AN/APS-3

De AN/APS-3 was een luchtradar in de X-band voor het zoeken naar doelen, het in kaart brengen van het terrein en het zoeken naar bombardementsdoelen. Hij kon ook worden gebruikt voor navigatie en voor het benaderen van een peilzender.

De antenne-eenheid bestond uit een parabolische reflector en een antenneleiding via een golfgeleider. De antenne was via een tandwielkast verbonden met een motor. Hierdoor kon de antenne in een sector van 160° worden gezwenkt met ongeveer 35 cycli per minuut. De weergave vond plaats op een rechthoekig verlichte B-scope. Landmassa's werden weergegeven als lichte gebieden. Kustlijnen en rivieren werden weergegeven als donkere contrasten.

De radar werd gebouwd tussen 1943 en 1946.

Afbeeldingen van de AN/APS-3

Figuur 2: Assemblages van de AN/APS-3

Figuur 3: De radar bevindt zich in de gondel op de vleugel