www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPN-4

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/SPN-4

Изображение 1: AN/SPN-4

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 3 010 … 3 100 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,4 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 15 кВт
средна мощност: 6 Вт
инструментален обхват: 50 NM (≙ 90 км)
разрешаваща способност по разстояние: 90 м
точността:
широчина на лъча: 3,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 7 об/мин
MTBCF:
MTTR:

AN/SPN-4

AN/SPN-4 е радар за навигация в S-обхвата, предназначен за използване на граждански кораби.

Антената представлява параболичен рефлектор с широчина 2,14 метра и височина 31 сантиметра с рупорен радиатор. Той използва хоризонтална поляризация. Вертикалната ширина на лъча е 13,5°. Монтирана е на въртяща се маса за антената, в която се намира и задвижващият механизъм. Радиочестотната енергия може да се подава към антената чрез коаксиален кабел или вълновод. Ако разстоянието между предавателя/приемника и антената е по-малко от 6 m, може да се използва 50-омов коаксиален кабел.

Източник: