www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/GPN-6

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,9 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност: 450 W
инструментален обхват: 60 NM (≙ 110 км)
разрешаваща способност по разстояние: 140 м
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/GPN-6

AN/GPN-6 е мобилен летищен радар за работа в S-обхвата.

Антената представлява правоъгълен параболичен отражател с една извивка, който създава ветрилообразна диаграма на насоченост. Размерите на рефлектора са 2,44 × 1,22 м. Два големи ветрозащитни елемента са монтирани на гърба на рефлектора за по-добро разпределение на ветровото натоварване. Радиолокационното оборудване е разположено в двуосно ремарке и триосен камион, на който са натоварени двата дизелови генератора. Второ ремарке е осигурено за транспортиране на антените.

Този радар е разработен в края на 50-те години на миналия век.

Източник: