www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Type 96

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: Type 96

Figuur 1: Type 96

Specificaties
Frequentie: L-Band S-Band
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF):
Pulsduur (τ):
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 2 MW2 × 2,25 MW
Gemiddeld vermogen:
Instrumented Range: 175 NM (≙ 325 km)
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad:
Bundelbreedte:
hits per scan:
Rotatiesnelheid: 6 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

Type 96

De radar Type 96 ( benaming van de fabrikant: S 649) was een in de L- en S-band werkende waarschuwingsradar, die slechts in één stuk werd vervaardigd en in 1979 op het Britse eiland Unst (meest noordelijke Shetland-eiland) op de berg Saxa Vord (60°49'41.6" N   0°50'27.5" W) onder een beschermende radome werd opgesteld. Hij was daar gekoppeld aan een HF-200 hoogtezoekradar. Tijdens een extreem sterke orkaan in 1993 werden de radome en de antennes vernietigd.

Helaas bestaan er alleen foto's van de stormschade en daarom komt de foto van de gebruikte antenne uit een reclamefolder van Marconi. In het origineel stond de radar op een ronde betonnen voet. De radarantenne bestond uit twee 12 m brede reflectorantennes die ruggelings op een gemeenschappelijk draaistel waren gemonteerd. Dankzij de voeding (“squintless feed”) produceerde de antenne slechts zeer kleine zijlobben. De radar gebruikte drie zenders: één voor de L-band en twee voor frequentiediversiteit in de S-band.

De radar werd vervangen door een Type 93 3D radar en na een volledige sluiting werd de basis alleen onbemand en met afstandsbediening bediend.