www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Type 96

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Type 96

Obrázek 1: Type 96

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: L-Band S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 2 MW2 × 2,25 MW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 175 NM (≙ 325 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 6 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Type 96

Radar Typu 96 (označení výrobce: S 649) byl radar včasné výstrahy pracující v pásmu L a S, který byl vyroben pouze jako jediný kus a byl umístěn v roce 1979 na britském ostrově Unst (nejsevernější ostrov Shetland) na hoře Saxa Vord (60°49'41.6" N   0°50'27.5" W) pod ochranným radomem. Byl tam spojen s výškovým vyhledávacím radarem HF-200 Během extrémně silného hurikánu v roce 1993 byly radom i antény zničeny.

Bohužel existují pouze fotografie poškození vichřicí, proto obrázek použité antény pochází z reklamní brožury Marconi. V originále stál radar na kruhovém betonovém podstavci. Radarová anténa se skládala ze dvou 12 m širokých reflektorových antén umístěných zády k sobě na společném vozíku. Díky napájení (“squintless feed”) vytvářela anténa jen velmi malé boční laloky. Radar používal tři vysílače: jeden pro pásmo L a dva pro kmitočtovou diverzitu v pásmu S. V tomto pásmu byly umístěny dva vysílače.

Radar byl nahrazen radarem 3D Type 93 a po úplném uzavření v mezidobí byla základna provozována pouze bez posádky a s dálkovým ovládáním.