www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Тип 96

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Тип 96

Изображение 1: Тип 96

Тактико-технически характеристики
носеща честота: «L» «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 МВт2 × 2,25 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 175 NM (≙ 325 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Тип 96

Радарът Тип 96 (обозначение на производителя: S 649) е радар за ранно предупреждение, работещ в L- и S-обхвата, който е произведен само в един екземпляр и е поставен през 1979 г. на британския остров Унст (най-северния остров Шетланд) на планината Сакса Ворд (60°49'41.6" с.ш   0°50'27.5" з.д.) под защитен купол. Там той е съчетан с радиовисотомер HF-200. По време на изключително силен ураган през 1993 г. куполът и антените са разрушени.

За съжаление съществуват само снимки на щетите от урагана, поради което снимката на използваната антена е от рекламна брошура на Marconi. В оригинал радарът е стоял върху кръгла бетонна основа. Радарната антена се състояла от две рефлекторни антени с ширина 12 м, монтирани гръб към гръб върху общ пиедестал. Благодарение на захранването (“squintless feed”), антената е произвеждала само много малки странични лобове. Радарът използва три предавателя: един за L-обхвата и два за честотно разнообразие в S-обхвата.

Радарът е заменен с 3D радар Тип 93 и след пълното му междувременно затваряне базата се експлоатира само без екипаж и с дистанционно управление.