www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ASR-803

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 250 … 1 350 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 800 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 80 mi (≙ 128 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 1,25°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ASR-803

ASR-803 е разузнавателен радар в L-обхвата, предназначен за управление на въздушното движение в зоната на летищата.

Той използва антената G 14 на Selenia с две антенни захранвания за висок и нисък лъч, която се използва и в италианския радар ATCR-22.

Радарът не успява да се наложи на пазара, тъй като е твърде голям и тежък в сравнение с конкурентните радари в S-обхвата.