www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

AN/FPS-74

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/FPS-74

Obrázek 1: AN/FPS-74

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 974 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 1 MW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru:
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 0,6°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-74

AN/FPS-74 byl radar s frekvenční diverzitou pracující v pásmu S pro vyplňování mezer v pokrytí radarem.

V říjnu 1960 USAF zavedlo program modernizace všech stávajících stanovišť SAGE z radarů vyplňujících mezery a vybavení všech plánovaných stanovišť SAGE radarem AN/FPS-74. Program počítal s dodávkou celkem 182 kusů AN/FPS-74 - 137 v USA a 45 v Kanadě. Původně měl dodavatel, společnost Budd Electronics, nainstalovat první soupravu do 1. října 1962 a ta měla být v provozu od 1. ledna 1963. Program se však značně opozdil, protože Budd nebyl schopen vyrobit uspokojivé vybavení. USAF 20. ledna 1964 oznámilo, že program AN/FPS-74 bude zrušen.

Prototyp, který do té doby fungoval poměrně dobře, byl následně dán k dispozici pro výzkumné projekty.

Zdroje: