www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Тип 581

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: Тип 581

Изображение 1: Тип 581

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «L»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 300 / 600 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 4 µs / 2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 500 кВт
средна мощност: 600 Вт
инструментален обхват: 100 NM (≙ 190 км)
разрешаваща способност по разстояние: 1 km
точността: 1 km, 1°
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта: > 15
завъртания на антената: 6 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Тип 581

Радарът Тип 581 е преносим тактически радар за въздушно разузнаване, работещ в L-обхвата за ниски и средни височини. Радарът използва само линейна поляризация. Размерите на параболичния рефлектор са 9,7 × 3 м.