www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ALWIN

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
Тактико-технически характеристики
носеща честота: 53,5 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: < 50 kHz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1, 2, 4 или 6,6 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 36 кВт
средна мощност: 1,8 кВт
инструментален обхват: 95 км
разрешаваща способност по разстояние: 150 м
точността:
широчина на лъча: 6,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ALWIN

Радарът ALWIN (AL omar WIN d radar) е MST радар, работещ в долния УКВ диапазон. Антенната му решетка се състои от 144 антени Яги с по 4 елемента всяка. Радиаторите бяха организирани в групи от 6 × 6 антени с по четири антени Яги.

Първоначално радарът е създаден през 1997/98 г. в института «Лайбниц» в Кюлунгсборн с цел изучаване на динамиката и структурата на средната атмосфера. В началото на октомври 1998 г. предавателното и приемното оборудване е транспортирано до Анденес/Норвегия (69°17'53,7" N   16°02'37,7" E) и там е преустроено в радар ALWIN. Радарът ALWIN е работил в непрекъсната и безконтролна експлоатация от октомври 1998 г. до септември 2008 г. Около 2010 г. радарът е заменен с по-чувствителния и точен радар MAARSY. Части от старата антенна решетка продължават да се използват като пасивен сензор за изследване на космическия шум под името ALWIN64.