www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 967/968

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Type 967/968

Rysunek 1: Type 967/968

Specyfikacja techniczna
Type 967Type 968
Pasmo częstotliwości: 1 260 … 1 360 MHz
(pasma L)
2 950 … 3 040 MHz
(pasma S)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 7 230 Hz770 Hz
Szerokość impulsu (τ): 6 µs2 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 59 kW3 MW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 4,6°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Type 967/968

Lotniczy radar rozpoznawczy typu 967 pracujący w paśmie L jest w pełni zintegrowany z lotniczym radarem rozpoznawczym i radarem rozpoznania powierzchni morza pracującym typu 968 w paśmie S. Oba radary są wykorzystywane do wczesnego ostrzegania, poszukiwania celów i ich identyfikacji na wszystkich wysokościach. Są one wykorzystywane jako radary rozpoznania i wyznaczania celów w systemie kierowania ogniem wraz z radarem śledzenia celów typu 910 dla pocisku kierowanego obrony powietrznej „Sea Wolf“.

Oba radary wykorzystują falowodowe anteny szczelinowe, które są diametralnie różne we wspólnej obudowie. Cała matryca antenowa zamontowana jest na platformie stabilizowanej względem wysokości statku. Powszechne przetwarzanie sygnału radarowego jest w stanie wykorzystać przesuniętą częstotliwość powtarzania impulsów do dekonwolucji wszelkich nieoznaczoności występujących w zasięgu.