www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

SNW 10

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: SNW 12

Rysunek 1: SNW 12

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: pasma VHF
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 160 NM (≙ 300 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

SNW 10

SNW 10 był morskim radarem wczesnego ostrzegania pracującym w paśmie VHF dla rozpoznania przestrzeni powietrznej i powierzchni morza. Został on zainstalowany na hiszpańskich fregatach na początku lat 50-tych, z których część została później sprzedana do Chile.

Antena składała się z dwóch rzędów trzech dipoli spolaryzowanych poziomo, każdy przed wspólnym reflektorem siatkowym. Dipole te były stosunkowo grube, dzięki czemu można było oczekiwać lepszego pasma przenoszenia anteny. Rozbudowa do SNW 12 o większą liczbę dipoli (patrz rys. 1) mogła nie zostać zrealizowana.