www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

SNW 10

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: SNW 12

Изображение 1: SNW 12

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «VHF»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 160 NM (≙ 300 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

SNW 10

SNW 10 е морски радар за ранно предупреждение, работещ в УКВ диапазона, за разузнаване на въздушното пространство и морската повърхност. В началото на 50-те години на миналия век той е монтиран на испански фрегати, някои от които по-късно са продадени на Чили.

Антената се състоеше от два реда от по три хоризонтално поляризирани дипола, всеки от които беше разположен пред общ решетъчен отражател. Тези диполи са сравнително дебели, така че може да се очаква по-добра широчина на честотната лента на антената. Разширението до SNW 12 с по-голям брой диполи (вж. фиг. 1) може да не е било осъществено.