www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

ASR-30

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: ASR-30

Rysunek 1: ASR-30

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 1 250 … 1 350 MHz
(pasma L)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 524 Hz (average)
Szerokość impulsu (τ): 2 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 2 MW
Moc średnia: 3,65 kW
Zasięg instrumentalny: 120 NM (≙ 220 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 1,6°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 12 obr/min
MTBCF: 5 000 h
MTTR:

ASR-30

ASR-30 był w pełni koherentnym radarem rozpoznawczym w paśmie L dla kontroli ruchu lotniczego.

Reflektor anteny mierzył 9,4 m x 10 m i był wyposażony w dwa promienniki tubowe zestrojone dla wysokiej i niskiej wiązki w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń celów stałych. Transmisje odbywały się tylko w promienniku tubowym dla dolnego wzorca antenowego. Promienniki tubowe mogły być w razie potrzeby przełączane z polaryzacji liniowej na kołową, co zmniejszało zakłócenia pogodowe. Nadajnik wykorzystywał dwa klystrony pracujące na dwóch różnych częstotliwościach dla zróżnicowania częstotliwości. Wszystkie główne zespoły (oprócz anteny) zostały zdublowane w celu zapewnienia redundancji.

Zintegrowany radar wtórny (IFF) również wykorzystywał paraboliczny reflektor radaru pierwotnego. Jego główny emiter był zamontowany obok emiterów tubowych i wykorzystywał reflektor „na krzyż”. Kompensowało to jednocześnie niezbędną przewagę czasową dla nieco dłuższego czasu przetwarzania w dekoderze, tak że odpowiedź IFF była dostępna jednocześnie z sygnałem echa.

Radar ten został rozwinięty z ARSR-3 pod koniec lat 60. i był najnowocześniejszym i najpotężniejszym radarem kontroli ruchu lotniczego w tym czasie. Pod względem maksymalnego zasięgu był jednak dość przewymiarowany i w sumie zbyt drogi. Mimo znacznie lepszych możliwości przeciwzakłóceniowych nie mógł on przeważyć nad mniejszymi i przez to znacznie tańszymi radarami pasma S z magnetronami.