www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

S 244 (Marconi)

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: S 244 (Marconi)

Изображение 1: S 244 (Marconi)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2,7 … 2,9 GHz,
2,9 … 3,1 GHz, или
3,1 … 3,3 GHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 200 … 500 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2,5 … 5,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2,5 … 3,0 MВт
средна мощност: 3,5 кВт
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 500 м
широчина на лъча: β= 3,7° ;ε= 0,6°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

S 244 (Marconi)

S 244 (Marconi) е радиовисотомер, работещ в S-обхвата, с антена, която се завърта механично в ъгъла на височина с помощта на хидравлично задвижване. Антената се състоеше от параболичен рефлектор с една извивка, захранван от вълноводно-процепна антенна решетка. Дисплеят беше в прицел тип RHI с фиксирани отклоняващи намотки.