www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

Type 79

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: Type 79

Rysunek 1: Type 79

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 43 MHz
(pasma VHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 50 Hz
Szerokość impulsu (τ): 8 … 30 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 70 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 40 NM (≙ 74 km)
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

Type 79

Radar Type 79 był radarem wczesnego ostrzegania Royal Navy działającym w paśmie VHF i był jeszcze eksperymentalny.

Radar wykorzystywał dwie oddzielne anteny do nadawania i odbioru, a sygnały echa wyświetlał na oscyloskopie (A scope). Kąt boczny sygnału echa można było określić poprzez obrót anten na podstawie maksymalnej amplitudy echa. Jednak szerokość połówkowa prostego dipola z reflektorem jest większa niż 200°. Dokładniejszego oszacowania kąta bocznego dokonano dzięki procedurze zwanej bracketingiem („kadrowaniem“). Tutaj operator zanotował kąty dla zer po każdej stronie echa i obliczył średnią z tych dwóch kątów.

Do września 1939 roku na okrętach Royal Navy zainstalowano tylko trzy takie radary. Jeden z nich znajdował się na krążowniku H.M.S. Curlew, który został specjalnie wyposażony do obrony przeciwlotniczej. Doświadczenia zdobyte przy pracy z tym radarem zostały wykorzystane przy opracowywaniu radaru typu 279.

Źródło: