www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

SD

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: SD

Obrázek 1: SD

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 113 … 114 MHz
(VHF-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 60 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 8,5 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 100 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 20 NM (≙ 37 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu: ± 450 m
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

SD

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!