www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

9ZW

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 9ZW

Obrázek 1: 9ZW

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 2 700 … 2 900 MHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): ≈ 250 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 2,3 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 2 × 750 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 200 NM (≙ 370 km)
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu: 300 m
Šířka paprsku: β= 2° ;ε= 1°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 10 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

9ZW

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!