www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

9ZW

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: 9ZW

Изображение 1: 9ZW

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: ≈ 250 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 2,3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2 × 750 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 200 NM (≙ 370 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 300 м
широчина на лъча: β= 2° ;ε= 1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 10 об/мин
MTBCF:
MTTR:

9ZW

9ZW е радиовисотомер, работещ в S-обхвата.

Радарът използваше два предавателя като радар с честотно разнообразие, които предаваха последователно на честотно разстояние от 50 MHz. Радарът има следните режими на работа:

Източник: