www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/GMD-1

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/GMD-1

Rysunek 1: AN/GMD-1

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 1 660 … 1 700 MHz
(pasma L)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów:
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa:
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 200 km
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny:
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/GMD-1

AN/GMD-1 (Radar wind set lub Rawin set) jest przenośnym, automatycznym systemem namiaru kierunku dla radiosond, pracującym w paśmie L, który dostraja się do częstotliwości emitowanej przez radiosondę i co 6 sekund dokumentuje aktualny kąt boczny i wysokości. Te zapamiętane kąty i czasy umożliwiają późniejsze obliczenie kierunków i prędkości wiatru. Sygnały radiosondy z informacjami o temperaturze, ciśnieniu powietrza i wilgotności są odbierane jednocześnie, wzmacniane i przesyłane do innych urządzeń w celu oceny.

AN/GMD-1 wykorzystuje antenę paraboliczną o średnicy 2,13 m (7 stóp) z pasywnym systemem skanowania stożkowego (COSRO). Używano go w latach 50.

(Funkcjonalnie nie jest on radarem, ponieważ nie wykonywał pomiarów czasu przelotu. Niemniej jednak system zawiera termin radar w nazwie RAWIN.)

Źródło:

  1. TM 11-6660-206-12 “AN/GMD-1 Maintenance Manual” (online)