www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/GMD-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/GMD-1

Изображение 1: AN/GMD-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 660 … 1 700 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 200 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/GMD-1

AN/GMD-1 (Radar wind set или Rawin set) е преносима автоматична система за определяне на посоката на движение на радиосонди, работеща в L-обхвата, която се настройва на честотата, излъчвана от радиосондата, и документира текущия ъгъл на страната и височината на всеки 6 секунди. Тези запаметени ъгли и времена позволяват по-късно да се изчислят посоките и скоростите на вятъра. Сигналите от радиосондата с информация за температурата, въздушното налягане и влажността се приемат едновременно, усилват се и се предават на други устройства за оценка.

AN/GMD-1 използва параболична антена с диаметър 2,13 m (7 фута) с пасивна система за конично сканиране (COSRO). Използван е през 50-те години на миналия век.

(От функционална гледна точка той не е радар, защото не измерва времето на полета, т.е. не може да измерва разстоянието. Въпреки това системата съдържа термина «радар» в името RAWIN).

Източник:

  1. TM 11-6660-206-12 “AN/GMD-1 Maintenance Manual” (online preview)