www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

WF-44

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: WF-44

Изображение 1: WF-44

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 800 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 275 or 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,35 or 1,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 650 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 200 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

WF-44

WF-44 на Plessey е радар за проследяване на цели в S-обхвата за метеорологични балони. Той позволява измерване на посоката и скоростта на вятъра на големи височини (до 33 км) чрез точно проследяване на балоните и може да се използва за измерване на интензивността на валежите. Радарът използваше конично сканиране, за да определи точната посока. Антената се състоеше от параболичен рефлектор с диаметър 2,4 m, който се захранваше от ексцентрично разположен въртящ се облъчвател на «Кътлър».

Тези радари са инсталирани от 1965 г. насам и имат средна продължителност на експлоатация около 35 години.