www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

P-90 „Pamir“

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: P-90

Obrázek 1: P-90

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: S-Band
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ):
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 2,7 … 3 MW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 360 km
Rozlišení rozsahu:
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 2,5 … 5 ot/min
MTBCF:
MTTR:

P-90 „Pamir“

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!