www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

П-80 «Алтай»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: П-80

Изображение 1: П-80

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 060 … 2 690 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 360 км
разрешаваща способност по разстояние: 1 000 м
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 or 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

П-80 «Алтай»

П-80 «Алтай» (руски обозначение: 1РЛ-118) е S-лентов двуканален радар за въздушно разузнаване, насочване на изтребители и целеуказване на зенитни ракети.

Понякога той се смяташе за 3D радар, тъй като една от антените можеше да се регулира електрически по отношение на ъгъла на наклона, макар и доста бавно (10 сек. от едното до другото спиране). На практика това беше използвано само за сканиране на въздушното пространство по време на всяко завъртане с малко по-различен ъгъл на наклон. Поради това тази радиолокационна станция се експлоатираше като чист 2D радар с няколко височинни устройства от типа ПРВ-11 в мрежа.

Радарът е разработен в средата на 50-те години и влиза в експлоатация през 1962 г. Тази конфигурация на антената става модел за много други радари, като K-66 или MR-310/ MR-320. От 1968 г. P-80 е заменен от ST-68.