www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

МР-310 «Ангара-А»

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: МР-310 «Ангара-А»

Изображение 1: МР-310 «Ангара-А»

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «L»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
инструментален обхват: 200 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 или 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

МР-310 «Ангара-А»

МР-310 «Ангара-А» (обозначение НАТО: «Head Net A») е 3D радар за разузнаване и целеуказване на въздушното пространство и морската повърхност, работещ в L-обхвата. Това е двуканална система, чиито антени са разположени диаметрално. Отклонението на електронния лъч върху прицелните устройства също беше диаметрално. Една от антените е разположена под ъгъл, така че да може да се показва ъгълът на височина чрез V-образна диаграма на насочване. Отклонението от 180° или 0° е мярка за елевационния ъгъл на целта.

Радарът е разработен в средата на 60-те години на миналия век.

МР-300 «Ангара»

МР-300 «Ангара» (обозначение на НАТО: «Head Net») е двуизмерната версия на този радар, без V-образен наклон на антените.