www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

HF-200

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: HF-200

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 800 … 3 010 MHz
(честотен диапазон «S»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 270 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 5,5 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 2,5 МВт
средна мощност:
инструментален обхват: 280 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: β= 3° ;ε= 0,75°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

HF-200

HF-200 е стационарен радиовисотомер с голям обхват, работещ в S-обхвата, с хидравлично завъртаща се антена. Параболичният рефлектор е с размери 10 × 2,5 m и е монтиран на кула с височина 15 m. Антената се завърташе между 20 и 30 цикъла в минута. Радарът може да измерва височини до 17 000 м.

HF-200 е въведен в експлоатация през 1979 г. и е бракуван през 1993 г.