www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ASR-10SS

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: ASR-10SS

Изображение 1: ASR-10SS

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 710 … 1 032 Hz
(∅ 825 Hz)
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 и 100 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 19,5 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 60 или 80 NM
(≙ 111 или 148 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: 1,4°
необходим брой импулси от целта: 13
завъртания на антената: 12; 12,5 или 15 об/мин
MTBCF:
MTTR:

ASR-10SS

ASR-10SS е полупроводников радар за контрол на въздушното движение, работещ в S-обхвата. Той отговаря на всички изисквания на ИКАО, Евроконтрол и американската служба за контрол на въздушното движение (FAA/DoD). Резервните възли съдържат интегрирана система за управление и мониторинг (BITE). Радарът работи без наблюдение и може да се управлява напълно дистанционно от няколко места.

Антената генерира косекансквадратна диаграма на насоченост и се възползва от технологията за отделен висок и нисък лъч. Обикновено се свързва с антена с голяма вертикална апертура COSSOR Condor 2.

Радарът използва циклична последователност от 40 предавателни импулса, 20 от които са много кратки импулси и 20 с нелинейна вътрешноимпулсна модулация. Те се предават на серии от по 5 импулса (bursts). При всяка серия се използва различна честота на предаване и честота на повторение на импулсите.

Радарът е построен между 1996 и 2008 г. Използван е в над 15 държави в общо над 75 обекта.