www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPS-4

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/MPS-4

Изображение 1: AN/MPS-4

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 6 275 … 6 575 MHz
(честотен диапазон «C»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 615 … 650 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,37 или 1,3 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 140 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 80 mi (≙ 128 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
широчина на лъча: β= 3,8° ;ε= 0,8°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

AN/MPS-4

AN/MPS-4 е мобилен радиовисотомер, работещ в C-обхвата.

AN/MPS-4 е въведен в експлоатация през 1952 г., но не се използва дълго време. Определянето на височината не е съобразено с кривината на Земята, като грешката става твърде голяма с увеличаване на разстоянието. Към края на 50-те години на миналия век той е заменен с AN/MPS-16. След това често се използва за метеорологични експерименти.

Източник: