www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

MR-212

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: MR-212
(© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.net)

Obrázek 1: MR-212
(© 2013 Jörg Waterstraat, www.kriegsschiffe.eu)

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 9 400 … 9 460 MHz
(X-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF):
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,8 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 12 or 20 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 25 NM (≙ 46 km)
Rozlišení rozsahu: 130 m
Přesnost měření rozsahu:
Šířka paprsku: 1,1°
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény:
MTBCF:
MTTR:

MR-212

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!