www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

NUR-41

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: NUR-41

Изображение 1: NUR-41

Тактико-технически характеристики
носеща честота: честотен диапазон «S»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 9 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 600 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 360 км
разрешаваща способност по разстояние: 200 м
точността:
широчина на лъча: β= 3,6° ; ε= 0,8°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

NUR-41

NUR-41 с псевдоним «Божена» (NUR е съкращение от Naziemne Urządzenie Radiolokacyjne, т.е: Наземен радар) е радиовисотомер, работещ в S-обхвата. Разработен е през 1992 г.

NUR-41 е напълно кохерентен радар и използва вътрешноимпулсна модулация. Размерът на параболичния рефлектор е 10 × 2,2 м.