www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

AN/MPN-5

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: AN/MPN-5

Figuur 1: AN/MPN-5

Specificaties
SREPAR
Frequentie: 2 740 … 2 900 MHz
(S-Band)
9 000 … 9 180 MHz
(X-Band)
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): 1 200 Hz2 400 Hz
Pulsduur (τ): 0,8 µs0,25 µs
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen: 350 kW35 kW
Gemiddeld vermogen: 400 W
Instrumented Range: 50 NM
(≙ 92 km)
10 NM
(≙ 19 km)
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad: 0,2°
Bundelbreedte: 2,5°
hits per scan:
Rotatiesnelheid: 15 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

AN/MPN-5

De AN/MPN-5 was een Ground Controlled Approach (GCA)-radar die werkte in de S- en X-band. Het bestond uit twee onafhankelijke radars, de Search Radar Equipment (SRE) en de Precision Approach Radar (PAR). Het bevatte ook de communicatiekanalen voor luchtvaartradio en een VHF-richtingzoeker.

Bron: