www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/MPN-5

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Изображение 1: AN/MPN-5

Изображение 1: AN/MPN-5

Тактико-технически характеристики
SREPAR
носеща честота: 2 740 … 2 900 MHz
(честотен диапазон «S»)
9 000 … 9 180 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 1 200 Hz2 400 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,8 µs0,25 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 350 кВт35 кВт
средна мощност: 400 Вт
инструментален обхват: 50 NM
(≙ 92 км)
10 NM
(≙ 18 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността: 0,2°
широчина на лъча: 2,5°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

AN/MPN-5

AN/MPN-5 е радар за наземно контролиран подход (GCA), работещ в S- и X-обхвата. Той се състои от два независими радиолокатори - радиолокатор за търсене (SRE) и радиолокатор за точен подход (Precision Approach Radar, PAR). Той съдържаше и комуникационните канали за аеронавигационно радио и УКВ пеленгатор.

Източник: