www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

AN/APN-81

Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken
Specificaties
Frequentie: X-Band
Pulsherhalingstijd (PRT):
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): 8800 Hz
Pulsduur (τ): 1 µs
Ontvangsttijd:
Dode tijd:
Piekvermogen:
Gemiddeld vermogen:
Instrumented Range:
Afstandsresolutie:
Nauwkeurigheidsgraad: 0,1%; 0,1°
Bundelbreedte:
hits per scan:
Rotatiesnelheid:
MTBCF:
MTTR:

AN/APN-81

De AN/APN-81 was een pulse Doppler radar die in de X-band werkte, bedoeld als radar front-end voor gebruik in het AN/APN-66 Doppler navigatiesysteem. Dit Doppler-navigatiesysteem was bedoeld voor gebruik in langeafstandsbommenwerpers (b.v.: in de B-47 en in de SM-62 kruisraket). Het was operationeel sinds 1954.

In de AN/APN-66-apparatuur worden pulsen uitgezonden in vier antennepatronen die worden gevormd door verzonken lineaire array-antennes die symmetrisch in de breedte zijn georiënteerd ten opzichte van de lengteas en de rechts-linksas van het vliegtuig en naar beneden zijn gericht onder een hoek van 20° ten opzichte van de verticaal. De antenne-array is gyro-gestabiliseerd en wordt door het servosysteem zodanig georiënteerd dat het antennesysteem is gericht op de grondgerichte koers van het vliegtuig. De Doppler-frequentieverschuiving tussen de op één paar antennes ontvangen signalen is dan een maat voor de grondsnelheid van het vliegtuig. De Doppler-frequentieverschillen tussen links en rechts zijn een maat voor de drift van het vliegtuig.

Bron: