www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

Type 978

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Type 978

Obrázek 1: Type 978

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 9 410 MHz
(X-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 1 000 nebo 2 000 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 1 µs nebo 0.2 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon:
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 40 NM (≙ 74 km)
Rozlišení rozsahu: < 46 m
Přesnost měření rozsahu: 2%
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 20 nebo 24 ot/min
MTBCF:
MTTR:

Type 978

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!