www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Kolekce radarových údajů

SG-3, SG-4

Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Antenne 64AJP des SG-3 Radars

Obrázek 1: Antenne 64AJP des SG-3 Radars

Hlavní parametry radaru
Frekvenční pásmo: 3 400 … 3 700 MHz
(S-Band)
Doba opakování impulsu (PRT):
Pulzní opakovací frekvence (PRF): 750 Hz
Šířka vysílacího impulsu (τ): 0,33 nebo 1,25 µs
Doba příjmu:
Doba slepá:
Impulsní výkon: 300 … 500 kW
Průměrný výkon:
Přístrojový dosah radaru: 80 NM (≙ 148 km)
Rozlišení rozsahu: 183 m
Přesnost měření rozsahu: ±90 m; ±0,75°
Šířka paprsku:
Počet zásahů cíle:
Otáčky antény: 2,5 nebo 5 min⁻¹
MTBCF:
MTTR:

SG-3, SG-4

Stránky ve výstavbě

Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!