www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/APS-94

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/APS-94

Rysunek 1: AN/APS-94

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 9 100 … 9 400 MHz
(pasma X)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 694 … 809 Hz
Szerokość impulsu (τ): 0,2 µs
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 160 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny: 50 NM (≙ 92 km)
Rozróżnialność w odległości: 30 m
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 0,45°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru:
MTBCF:
MTTR:

AN/APS-94

AN/APS-94 jest radarem lotniczym typu Side-Looking (SLAR) pracującym w paśmie X. Zespół radarowy zamontowany jest po prawej stronie pod kadłubem samolotu MOHAWK OV-1D. Paski folii z obrazami radarowymi wygenerowanymi podczas lotu są wyjmowane po wylądowaniu samolotu. Paski filmowe są przetwarzane przez znajdujące się na ziemi taktyczne urządzenie do interpretacji obrazu (TIIF).

System SLAR jednocześnie generuje w kokpicie samolotu zarówno stałe (permanent echo, PE), jak i ruchome wskazania celu (MTI) i utrwala je na paskach folii chemicznej (o długości 50 stóp). Tryb PE tworzy radarową mapę terenu i wyświetla informacje o celach stałych, natomiast tryb MTI rejestruje wskazania celów ruchomych. Zastosowana antena to 2 przeciwnie skierowane matryce antenowe, każda z 10 nałożonymi na siebie falowodami szczelinowymi, umieszczone w 5,5-metrowym POD z włókna szklanego, promieniujące w obu kierunkach i ustabilizowane na ruchy odchylne samolotu.

Podczas wojny wietnamskiej AN/APS-94F był jednym z podstawowych środków wykrywania ruchu pojazdów w nocy. Wykrywał cele stałe i ruchome na lądzie oraz wzdłuż linii brzegowych i śródlądowych dróg wodnych. Ten system nadzoru dokumentował lokalizacje ruchomych celów, jak również długoterminowe wzorce ruchu lądowego i wodnego w krytycznych obszarach.