www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Type 903

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Type 903

Фиг. 1: Type 903

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 8 500 … 9 600 MHz
(честотен диапазон «X»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 3000 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 0,1 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 50 kW
средна мощност:
инструментален обхват: 15 NM (≙ 28 км)
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

Type 903

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.