www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Urządzenia radiolokacyjne

AN/SPS-37

Krótki opis radaru, dane techniczno-taktyczne

Rysunek 1: AN/SPS-37 (w środku), u góry mniejszy AN/SPS-10.

Rysunek 1: AN/SPS-37 (w środku), u góry mniejszy AN/SPS-10

Specyfikacja techniczna
Pasmo częstotliwości: 215 … 225 MHz
(pasma VHF)
Okres powtarzania impulsów:
Częstotliwość powtarzania impulsów: 290 … 300 Hz
Szerokość impulsu (τ):
Czas odbioru sygnału echa:
Czas zwrotu:
Moc impulsowa: 250 kW
Moc średnia:
Zasięg instrumentalny:
Rozróżnialność w odległości:
Dokładność / Błąd określania:
Szerokość wiązki anteny: 19°
Liczba ech odebranych - sondowań:
Liczba obrotów anteny radaru: 7,5 lub 15 obr/min
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-37

AN/SPS-37 był morskim radarem rozpoznawczym dalekiego zasięgu pracującym w paśmie VHF.

Był bezpośrednim następcą AN/SPS-29 i początkowo wykorzystywał tę samą antenę AS-943/SPS-29, ale wyposażony w inną antenę IFF (AS-1065/UPX) zamontowaną nad wspólnym reflektorem. AN/SPS-37 otrzymał większy zasięg mimo zmniejszenia mocy nadawania do jednej trzeciej, ponieważ wykorzystywał dłuższy impuls nadawczy i zalety kompresji impulsu.

Radar został zbudowany pod koniec lat 50. Został on zmodernizowany do AN/SPS-37A w 1961 roku i od tego momentu używał znacznie większej anteny AS-1092/SP. Po dalszej modernizacji, zwłaszcza w zakresie ochrony przed zagłuszaniem, przemianowano go następnie na AN/SPS-43.