www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/SPS-37

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/SPS-37

Фиг. 1: AN/SPS-37

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 215 … 225 MHz
(честотен диапазон «VHF»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 290 … 300 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 250 kW
средна мощност:
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 19°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 7,5 или 15 мин-1
MTBCF:
MTTR:

AN/SPS-37

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.