www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

AN/FPS-33

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: AN/FPS-33

Фиг. 1: AN/FPS-33

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 350 … 1 450 MHz
(честотен диапазон «L»)
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 6 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 10,4 МВт
средна мощност: 26 кВт
инструментален обхват:
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,2°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6,6 и 10 мин-1
MTBCF:
MTTR:

AN/FPS-33

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.